Pramod Behera

ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍‌ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (GSO), କଲ୍‌ପକ୍କମ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର୍‌, ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ୬ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ www.igcar.gov.in ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ସଫ୍ଟ କପି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

ପଦବୀ ବିବରଣୀ:

୨୫ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ୬ଟି ପଦବୀ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର(MO) ପାଇଁ ଥିବା ବେଳେ ୧ଟି ପଦବୀ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ, ୫ ଟି ପଦବୀ ନର୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେହିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ପଦ ପାଇଁ ୭ଟି ପଦବୀ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧ଟି, ଟେକ୍ନିସିଆନ ପଦ ପାଇଁ ୫ ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ।

ବୟସ ସୀମା:

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ।

ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ:

ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର / ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ୩୦୦ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଏଳେ ନର୍ସ / ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ୍‌ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ:

ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଫର୍ମାଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଏକ୍ସେଲ୍ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ ପ୍ରୋ-ଫର୍ମର ସଫ୍ଟ କପି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସଫ୍ଟ କପି igcar.gov.in ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ careergso@igcar.gov.in କୁ ମେଲ୍‌ କରିପାରିବେ।

Other Stories