• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Telegram
  • Koo
  • Read in English
Pramod Behera

ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚା-କଫି, ଜୁସ୍, କୋଲ୍‌ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭଳି ମଦକୁ ମଧ୍ୟ ସୌଖିନ୍ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ପାନୀୟ ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ୫ଟି ଅଜବ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ।

ସ୍ନେକ୍ ୱାଇନ୍:

ଏହି ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍ ୱାଇନ୍। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନେକ୍ ୱାଇନ୍ ସାଧାରଣ ମଦ ପରି ଭାତରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର ବୋତଲରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏକ ସାପକୁ ଏହି ମଦ ବୋତଲରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପିଆଯାଏ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନର ଓକିନାୱା ଦ୍ୱୀପ ସହ ଚାଇନାରେ ସ୍ନେକ୍ ୱାଇନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ମୃତ ସାପକୁ ଏକ ମଦ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହାକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ରଖାଯାଏ। ଏହିପରି ସାପର ବିଷ ମଦରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପାନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମଦ ଚୀନ୍, ଭିଏତନାମ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ପିଆଯାଏ।

କିଡ୍ସ ବିୟର୍:

ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିୟର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ କିଡ୍ସ ବିୟର୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିୟର ଜାପାନରେ ମିଳେ ଯାହାର ସ୍ୱାଦ କୋଲା ପରି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଲ୍‌କହଲ୍ ନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ବିୟରର ଡିଜାଇନ୍, ଲୁକ୍, ଏଥିରେ ଥିବା ଫୋମ୍, ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତ ବିୟର ପରି ଦେଖାଯାଏ।

ବେଲି ବଟନ୍ ବିୟର୍:

ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରେ ମଇଳା ଜମା ହୋଇ ବସିରହିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ବିୟର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ନାଭିରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଏହି ମଇଳାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ‘୭ ସେଣ୍ଟ ବ୍ରୁରୀ’ ଏହି ବିୟର ତିଆରି କରେ।

ଏରାଗୋଗ:

ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କକ୍‌ଟେଲ୍‌ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଏରାଗୋଗ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଯଦି ଆପଣ ‘ହ୍ୟାରି ପୋଟର୍’ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମନେରଖିବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ ସ୍ପାଇଡର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମାଙ୍କଡସା। ଏହି କକ୍‌ଟେଲ୍‌ରେ ମାଙ୍କଡସା ବିଷ ମିଶାଇ ମଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଜିଭ ବଧିରା ହୋଇଯାଏ।

ଆଣ୍ଟ ଜିନ୍:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମଦ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ମଦ ତଳେ ରହିଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।