Tag: New Labour Code

New labour codes will impact the working hours salary provident fund pension
ନୂଆ ଶ୍ରମ ନିୟମ: ୪ ଦିନ କାମ, ୩ ଦିନ ଛୁଟି; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲାଗୁ

କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାର ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍। ବେତନ, ପେନ୍‌ସନ୍‌ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଆଦିରେ ଆସୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ…