• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Youtube
 • Telegram
 • Koo
 • Read in English
Pramod Behera

ଆଜି UPI ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ସପିଂ ମଲ ହେଉ କି ବଡ ବଡ ଦୋକାନ ବା ପନିପରିବା ବଜାରରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। UPI ପେମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। UPI ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଆପଣ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ୧ଟଙ୍କାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ UPI ପେମେଣ୍ଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଜାଣିବା।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ନ ଥିଲେ ବି Google Payରେ ଖୋଲିପାରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, କରିପାରିବେ UPI PIN ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ:

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନରେ * 99 # ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଯେପରି କି ନାମ ଏବଂ IFSC କୋଡ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ତାଲିକାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡର ଶେଷ ଛଅ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଇଣ୍ଟର୍‌ନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା UPI ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା UPI ପେମେଣ୍ଟ କିପରି କରିବେ:

 • ପେମେଣ୍ଟ୍ କରିବାକୁ, ଫୋନରେ * 99 # ଡାଏଲ୍ କରିବା ପରେ ୧ ଦବାନ୍ତୁ
 • ଏହା ପରେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ UPI ID / ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର / ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରନ୍ତୁ
 • ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଏବଂ UPI ପିନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରନ୍ତୁ
 • ଏହା କରିବା ମାତ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ୍ ହୋଇଯିବ

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଘରେ ବସି ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ ଠିକଣା ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି; ଜାଣନ୍ତୁ ଟିପ୍ସ

(ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ * 99 # ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୦.୫୦ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ପଡିବ। ଏହି ସର୍ଭିସ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରିପାରିବେ।)

UPI Lite ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ:

ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆପଣ UPI Lite ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ପେମେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା BHIM ପରି ଯେକୌଣସି ଆପ୍‌ରେ UPI Lite ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ।

UPI Lite ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। UPI Lite ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ୍ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ୱାଲେଟ୍‌ରେ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ୍ କରିପାରିବେ।

OTV is now on Whatsapp

Join and get latest news update delivered to you via whatsapp

Join Now