Other Videos

ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗ। ପହଁରା ନଜାଣି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାରିଥିଲେ ଡିଆଁ। ସାଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସତ ହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ୭ ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ଅତ୍ତାପତା...କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମାଆ

teenager’s whereabouts who jumped into sea to rescue friends