Other Videos

କୋକୋ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ବି, ତା ପାଇଁ ଘରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ନଥିଲା। ମଣିଷ ମାଆର ପ୍ରେମ-ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା ସବୁଦିନ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଘୋଟିଗଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ- ପ୍ରେମ ବଡ଼ ନା ଆଇନ୍? କୋକୋ ପୁଣି ତା ମଣିଷ ମାଆ ପାଖକୁ ଫେରିବ ତ?

Love Story Of Bird Human