Tag: Govt Recruitment

What age should be the weight of candidates in cds recruitment
ୟୁପିଏସ୍‌ସି ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ସଫଳ ହେବେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସଫଳତା ପାଇବେ?