Tag: World Lupus Day 2022

World Lupus Day 2022
ଖରାକୁ ବାହାରିଲେ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡୁଛି କି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ?

‘ଲୁପସ୍’ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟେଙ୍ଗକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଦାହ ଘଟାଏ ଏବଂ କ୍ଷତି କରେ।