Tag: Udise Report

Smart School
ପଛରେ ପଡିଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା: ରାଜ୍ୟରେ ୮୪% ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର

ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ବଢିଥିବାନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।