• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Telegram
  • Koo
  • Read in English

Other Videos

ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଆଣୁଥିଲେ ଜିନିଷ । ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବଦଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମାନ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ନେଇଆସୁଥିଲେ।

Barter system