• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Telegram
  • Koo
  • Read in English

Tag: Beautiful Love Tale

Beautiful love tale
ନିଜ ଘରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କଲେ ମାଲିକାଣୀ

ତୁ ବିଶ୍ବାସରେ ଅଛୁ, ମୋ ନିଶ୍ବାସରେ ଅଛୁ… ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛୁ ଆଉ ସବୁ ଦିନ ହୃଦୟରେ ହିଁ ରହିବୁ। ତୋ ବିନା ଏ ହୃଦୟ ମରୁଭୂମି ଠାରୁ ବି ହୀନ। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ରାଜନନ୍ଦୀନି ରାଜ ଉଆସର, କିନ୍ତୁ ତୋ ବିନା ସୁନା ଥାଳିଆର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେନା…