Other Videos

ତିନିଭାଇଙ୍କ ସମାନ ଦୁଃଖ। କେମିତି ବଖାଣିବେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ବୟସରେ ବାଡ଼ି ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ...ଅଭାବୀ ପରିବାର ପିଲା ବୋଲି ସବୁ ଦୁଃଖ ସହିଯାଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁସ୍କିଲ

Heart Wrenching