Other Videos

ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତିନି ଠାକୁର । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜେଇ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଏତର ବି ବିନା ଭକ୍ତରେ ବିନା ଭକ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ହେଉଛି ।

Lord Jagannath