• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Telegram
  • Koo
  • Read in English

Tag: Odia Food

odia pitha
କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଗରମାଗରମ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କାକରା ? ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

କଥାରେ ଅଛି ଓଡିଶାର ବାର ମାସରେ ତେର ପରବ । ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଆଦିଆ ପିଠା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ ଭଳି କି ଭଳି ପିଠା । କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତ କେବେ ଆରିଷା ପିଠା,ଏହି ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ । ତେବେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା କାକରା ପିଠା ରେସିପି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ରେସିପିର ନା ହେଉଛି ‘କଞ୍ଚା କଦଳୀ କାକରା’ । ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଶୀ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ । ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

odia food
ନଡିଆ ରସଦିଆ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା

ଓଡିଆ ରୋଷଶାଳାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଅନେକ ରେସିପି ରହିଛି । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡିର ଏକ ଦେଶୀ ଓ ସୁଆଦିଆ ରେସିପି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ରେସିପିର ନା ହେଉଛି ‘ନଡିଆ ରସଦିଆ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା’।

Taste of Odisha Ep 87 13 Jan 2018 | Odia Food Recepies | Odia Cuisines - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
Taste of Odisha Ep 87 13 Jan 2018 | Odia Food Recepies | Odia Cuisines - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ଜାଣନ୍ତୁ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମାଣ୍ଡିଆ ତଂପା | Mandia Tangpa | Odia Food - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
ଜାଣନ୍ତୁ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମାଣ୍ଡିଆ ତଂପା | Mandia Tangpa | Odia Food - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ଜାଣନ୍ତୁ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମାଛ ସାକରା | Signature Dish of Ganjam - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
ଜାଣନ୍ତୁ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମାଛ ସାକରା | Signature Dish of Ganjam - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କନ୍ଦମୂଳ କାକରା | Kandamula Kakara | Odia Food - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କନ୍ଦମୂଳ କାକରା | Kandamula Kakara | Odia Food - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Taste of Odisha Ep 88 20 Jan 2018 | How to Cook Odia Food - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
Taste of Odisha Ep 88 20 Jan 2018 | How to Cook Odia Food - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଖୁଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାସି ମାଂସ ବେସର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ | Odia Food
ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଖୁଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାସି ମାଂସ ବେସର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ | Odia Food

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Taste of Odisha Ep 89 27 Jan 2018 | Odia Food Recepies | Odia Cuisines - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
Taste of Odisha Ep 89 27 Jan 2018 | Odia Food Recepies | Odia Cuisines - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

କେମିତି ବନେଇବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଚିକେନ | Sukhila Lanka Chicken | Odia Food - ସମ୍ପୁର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
କେମିତି ବନେଇବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଚିକେନ | Sukhila Lanka Chicken | Odia Food - ସମ୍ପୁର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା | Chingudi Sukhua Pampad Bhaja - Odia Food
ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା | Chingudi Sukhua Pampad Bhaja - Odia Food

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Taste of Odisha Ep 90 03 Feb 2018 | Odia Food Recepies | Odia Cuisines - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ
Taste of Odisha Ep 90 03 Feb 2018 | Odia Food Recepies | Odia Cuisines - ସମ୍ପୂର୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Odia Food: କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମାଛ ମଧୁରୀ | Macha Madhuri - Odia Recepies
Odia Food: କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମାଛ ମଧୁରୀ | Macha Madhuri - Odia Recepies

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Odia Food & Recipes: ଅଁଳା ଲଡ଼ୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ - Odia Cuisines
Odia Food & Recipes: ଅଁଳା ଲଡ଼ୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ - Odia Cuisines

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Odia Food & Recipes: ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ - Odia Dish
Odia Food & Recipes: ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ - Odia Dish

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Taste of Odisha Ep 91 10 Feb 2018 | Odia Food & Recipes - Odia Cuisines
Taste of Odisha Ep 91 10 Feb 2018 | Odia Food & Recipes - Odia Cuisines

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Odia Food: ଖାସିମୁଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଷା | How to Prepare Khasi Munda Ambrutabhanda Kasa
Odia Food: ଖାସିମୁଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଷା | How to Prepare Khasi Munda Ambrutabhanda Kasa

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Odia Food: ବାସିତୋରାଣି ଚୁରା କୋଳଥ ଡାଲି ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ
Odia Food: ବାସିତୋରାଣି ଚୁରା କୋଳଥ ଡାଲି ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବାଉଁଶ ଚିକେନ | Jungle View Bhubaneswar Bamboo Chicken - Odia Food & Cuisines
ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବାଉଁଶ ଚିକେନ | Jungle View Bhubaneswar Bamboo Chicken - Odia Food & Cuisines

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Odia Food & Cuisines: କଦଳୀ ପତ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେକା ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ | Kadali Patra Chingudi Seka
Odia Food & Cuisines: କଦଳୀ ପତ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେକା ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ | Kadali Patra Chingudi Seka

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Kancha Rohi Besar Bata: କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କଞ୍ଚା ରୋହି ବେସର ବଟା - Odia Food & Cuisines
Kancha Rohi Besar Bata: କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କଞ୍ଚା ରୋହି ବେସର ବଟା - Odia Food & Cuisines

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

Chicken Khechudi: କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଚିକେନ ଖେଚୁଡ଼ି - Odia Food & Cuisines
Chicken Khechudi: କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଚିକେନ ଖେଚୁଡ଼ି - Odia Food & Cuisines

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୁରୁଆ | Chingudi Suruaa | Non-Veg Dish - Odia Food & Cuisines
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୁରୁଆ | Chingudi Suruaa | Non-Veg Dish - Odia Food & Cuisines

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes

ବସା ଦହି ମଟନ୍‌ | Basa Dahi Mutton: How to Make - Odia Food & Recipes
ବସା ଦହି ମଟନ୍‌ | Basa Dahi Mutton: How to Make - Odia Food & Recipes

This show brings Odia food and cuisine to the limelight. The anchor travels to different households to get a taste of authentic, homemade food and sometimes