• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Telegram
  • Koo
  • Read in English
Pramod Behera

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଏହାର ପିଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଆମ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ସୌର ପ୍ରଣାଳୀର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡିକ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଗୁଡିକର ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟୟନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ସମୟର ନୂତନ ସୂଚନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି।

ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୧୨ ରୁ ୧୩ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ୪.୫୫ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ରହଗୁଡିକର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ସମୟର ଗତିଶୀଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଲ୍‌କାପିଅଣ୍ଡରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ, ଗବେଷକମାନେ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ତରଙ୍ଗ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନାନୋମିଟର-ସ୍କେଲ୍ ପାଲୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହୋଲୋଗ୍ରାଫି ନାମକ ମେଟେରାଇଟ୍ସରେ କଣିକାର ଚୁମ୍ବକୀକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ନୂତନ କୌଶଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।

ଏହି କୌଶଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ତରଙ୍ଗ ବିଶେଷତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତରଙ୍ଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ, ଯାହାକୁ ହୋଲଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡ ଗଠନର ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲୁସନ ସୂଚନା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡରେରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡିଥାଏ।

ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡରେ କଣିକାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହା ବସ୍ତୁରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସୂଚନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।ଏହିପରି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ବାହାର କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପାୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ହେବା ଏବଂ ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। 

Other Stories